.

Postadres:


Graaf Florisstraat 63b
3021 CC Rotterdam

Telefoon:


010 – 2122663 / 06 51787980

E-mail:


liesbethlevy@gmail.com

Over de Stichting

De Pierre Bayle Stichting is opgericht door de Rotterdamse Kunststichting in 1990. Sinds 2002 heeft de Pierre Bayle Stichting een zelfstandige status en organiseert zij tweejaarlijks de uitreiking van de Pierre Bayleprijzen voor kunst- en cultuurkritiek en de Pierre Bayle Lezing. De Pierre Bayle Stichting streeft naar bevordering van cultuurfilosofische reflectie in het algemeen en stimulering van het intellectuele klimaat in Rotterdam in het bijzonder.

De Stichting

De stichting is genoemd naar de Franse protestantse filosoof, historicus en criticus Pierre Bayle, die in 1681 vanuit Frankrijk naar Rotterdam uitweek om zijn kritische beschouwingen te kunnen blijven schrijven. Van 1684 tot 1687 publiceerde Pierre Bayle de periodiek Nouvelles de la République des Letters. Hierin volgde hij met kritische blik de wetenschappelijke denkbeelden en ontwikkelingen van zijn tijd en toonde zich een wegbereider van de Verlichting. De keuze voor zijn naam houdt verband met Bayle ‘s aanhoudende pleidooien voor religieuze tolerantie in het bijzonder en zijn wijsgerige en wetenschappelijke analyse van de cultuur in het algemeen. Tolerantie, kritische zin en ruimdenkendheid zijn waarden die de Pierre Bayle Stichting wenst te koesteren en te stimuleren.