.

Postadres:


Graaf Florisstraat 63b
3021 CC Rotterdam

Telefoon:


010 – 2122663 / 06 51787980

E-mail:


liesbethlevy@gmail.com

Over de Prijs

Sinds 1956 reikte de Rotterdamse Kunststichting elke twee jaar de Pierre Bayleprijs voor kunstkritiek uit. De prijs voor algemene cultuurkritiek werd in 2003 voor het eerst uitgereikt. Het bestuur van de Pierre Bayle Stichting, sinds 2013 onafhankelijk van de Rotterdamse Kunststichting, heeft besloten om de prijs voor cultuurkritiek na 2010 te laten vervallen. De prijs wordt nu om de twee jaar toegekend aan critici in de volgende kunstdisciplines: beeldende kunst, letterkunde, toneel, dans, muziek, film, architectuur en design.

De prijzen representeren twee intellectuele deugden die ook werden geëtaleerd door Pierre Bayle. Bayle was in zijn tijd bekend - en ook berucht - om zijn fenomenale Bijbelkennis die mede de basis vormde voor zijn bijtende religieuze polemieken. Ook imponeerde Bayle zijn lezers met zijn majestueuze Dictionnaire Historique et Critique (1697). Bayle deinsde er evenmin voor terug om een uitvoerige cultuurkritiek van zijn tijd te leveren, waarbij vooral intolerantie en religieuze wedijver het moesten ontgelden. Een dergelijk dubbel perspectief, met een zowel ambachtelijke als filosofische inslag, is het ideale uitgangspunt om kandidaten te zoeken voor de Pierre Bayleprijzen.Uitreiking Pierre Bayle prijzen 2014

De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 1 december in Het Nieuwe Instituut. Aanvang 17u. Naast het ontvangen van de prijs zullen de laureaten bij de uitreiking ook vijf aanbevelingen doen voor het (re)vitaliseren van de design- en architectuurkritiek.

Aanmelden voor de uitreiking op 1 december kan hier.